Logo 

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens utskott/nämnder och styrelser.

 

Inga ledamöter, nämnden/styrelsen är förmodligen inte aktiv

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga