Logo 

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens utskott/nämnder och styrelser.

 

Drifts- och servicenämnden (gemensam Värmlandskommunerna)


Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga