Logo 

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens utskott/nämnder och styrelser.

Det finns 89 förtroendevalda i databasen.

Sök förtroendevald

Och/Eller..