Logo 

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens utskott/nämnder och styrelser.

 

Detaljinformation om Backelin, Nicklas  (V)

Hemadress:
Norra Skolgatan 6
670 40  ÅMOTFORS
Telefon arbete: 0571-128 51
Telefon mobil: 076-829 00 21
E-post 1: nicklas.backelin@eda.se
Valkrets: Ej angiven

NicklasBackelin.jpg