Logo 

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens utskott/nämnder och styrelser.

 

Detaljinformation om Börjeson, Bertil  (HEL)

Hemadress:
Gunnerud, Där Framme
670 43  SKILLINGSFORS
Telefon arbete: 070-2837520
Telefon mobil: 070-6259139
E-post 1: bertil.borjeson@eda.se
Valkrets: Ej angiven