Logo 

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens utskott/nämnder och styrelser.

 

Detaljinformation om Karlsson, Kim  (L)

E-post 1: kim.karlsson@eda.se
Valkrets: Ej angiven