Logo 

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens utskott/nämnder och styrelser.

 

Detaljinformation om Persson, Arne  (HEL)

Hemadress:
Mellby, Nordäng
673 92  CHARLOTTENBERG
Telefon bostad: 0571-221 36
E-post 1: arne.persson@eda.se
Valkrets: Ej angiven

ArnePersson.jpg