Logo 

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens utskott/nämnder och styrelser.

 

Detaljinformation om Lindgren, Mattias  (HEL)

Hemadress:
Gunnerud Solhem
670 43  SKILLINGSFORS
E-post 1: mattias.lindgren@eda.se
Valkrets: Ej angiven