Logo 

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens utskott/nämnder och styrelser.

 

Detaljinformation om Settergren, Gunnar  (-)

E-post 1: gunnar.settergren@eda.se
Valkrets: Ej angiven