Logo 

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens utskott/nämnder och styrelser.

 

Detaljinformation om Andersson, Per-Magnus  (HEL)

E-post 1: per-magnus.andersson@eda.se
Valkrets: Ej angiven