Logo 

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens utskott/nämnder och styrelser.

 

Detaljinformation om Sjöstedt, Carl-Olov  (C)

E-post 1: carl-olov.sjostedt@eda.se
Valkrets: Ej angiven

CarlOlovSjostedt.jpg