Logo 

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens utskott/nämnder och styrelser.

 

Detaljinformation om Rosengren, Peter  (-)

Valkrets: Ej angiven