Logo 

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens utskott/nämnder och styrelser.

 

Detaljinformation om Hultman, Uno  (SD)

Hemadress:
Ås, Åsen
673 92  CHARLOTTENBERG
Telefon bostad: 0571-22087
Telefon arbete: 0571-22070
Telefon mobil: 070-3872087
E-post 1: uno.hultman@eda.se
Valkrets: Ej angiven