Logo 

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens utskott/nämnder och styrelser.

 

Detaljinformation om Persson, Göran  (S)

E-post 1: goran.persson@eda.se
Valkrets: Ej angiven